Wat is AD(H)D?

AD(H)D is een aandachts-of concentratieprobleem, al dan niet met hyperactiviteit. De oorzaak is de visueel-ruimtelijke manier van denken, die ertoe leidt dat de persoon vaak een andere waarneming van de wereld om zich heen heeft.

Kinderen en volwassenen met ADHD hebben moeite om te focussen, zijn snel afgeleid door prikkels uit de omgeving, reageren impulsief en zijn constant in beweging. Ze lijken wel niets te leren van ervaringen. Informatie en instructies worden slechts gedeeltelijk of helemaal niet opgepikt. Tegelijkertijd kunnen kinderen met ADHD juist wel volledig opgaan in een verhaal of in een film.

Personen met ADD hebben moeiten met prioriteiten stellen; ze denken aan té veel dingen tegelijk. Ze weten niet goed met welke stappen ze hun taken moeten aanpakken, waardoor die worden uitgesteld of vergeten. Kinderen met ADD krijgen vaak weinig mee van wat er om hen heen gebeurt; ze lijken dromerig en afwezig.

AD(H)D
AD(H)D

Werkwijze bij AD(H)D

ADHD

Een kind met AD(H)D heeft in zijn ontwikkeling onbewust langere fases van desoriëntatie ervaren, denk aan het volledig opgaan in zijn spel en hiermee uren kunnen doorbrengen. Het kind is gedesoriënteerd ten opzichte van zijn omgeving, het hoort en ziet niet wat er om hem heen gebeurt.

Vaak dringen ‘oorzaak en gevolg’ van zijn handelen niet tot hem door, en heeft hij geen besef van ‘volgorde’ of van ‘tijd’. Deze concepten zijn echter basisvoorwaarden om in de maatschappij te kunnen functioneren.

Tijdens de counseling wordt een beelddenker zich in eerste instantie bewust van zijn visueel-ruimtelijk denkvermogen en de gevolgen hiervan (desoriëntatie). Hij leert zijn waarneming te sturen, waardoor hij zelf de keuze kan maken of hij wil focussen op zijn omgeving, of juist ontspannen (dagdromen, opgaan in film of spel).

Als de waarneming bewust kan worden gestuurd, maakt de beelddenker zich de ontbrekende concepten eigen door deze tijdens de counseling met behulp van kleimodellen te visualiseren. Ook leert hij om zich te ontspannen en een passend energieniveau te kiezen bij een bepaalde taak.

Dankzij de counseling krijgt de beelddenker dus gereedschappen aangereikt, om op zijn eigen creatieve manier de wereld om zich heen te ‘begrijpen’, en autonomer te worden.