Wat is AD(H)D?

AD(H)D is een aandachts-of concentratieprobleem, al dan niet met hyperactiviteit. De oorzaak is de visueel-ruimtelijke manier van denken (beelddenken), die ertoe leidt dat de persoon vaak een andere waarneming van de wereld om zich heen heeft.

Personen met ADHD hebben moeite om te focussen, zijn snel afgeleid door prikkels, reageren impulsief en zijn constant in beweging. Ze hebben ook moeite met het leren uit ervaringen. Informatie en instructies worden slechts gedeeltelijk of helemaal niet opgepikt. Tegelijkertijd kunnen kinderen met ADHD juist wel volledig opgaan in een spel of in een film.

Personen met ADD (zonder hyperactiviteit) hebben moeiten met prioriteiten stellen; ze denken aan té veel dingen tegelijk. Ze weten niet goed met welke stappen ze hun taken moeten aanpakken, waardoor die worden uitgesteld of vergeten. Kinderen met ADD krijgen vaak weinig mee van wat er om hen heen gebeurt; ze lijken dromerig en afwezig.

AD(H)D
AD(H)D

Werkwijze bij AD(H)D

ADHD

Een kind of en volwassene met AD(H)D heeft door het beelddenken een andere waarneming van de wereld om hem heen.

Vaak dringen ‘oorzaak en gevolg’ van zijn handelen niet tot hem door, en heeft hij geen besef van ‘volgorde’ of van ‘tijd’. Hij mist hierdoor belangrijke basisvoorwaarden om in de maatschappij te kunnen functioneren.

Tijdens de begeleiding  wordt een beelddenker zich in eerste instantie bewust van zijn andere manier van waarnemen en de gevolgen hiervan. Hij leert  vervolgens zijn waarneming  bewust te sturen, waardoor hij zelf de keuze kan maken of hij wil focussen op zijn omgeving, of juist ontspannen (dagdromen, opgaan in film of spel).

Als de waarneming bewust kan worden gestuurd, maakt de beelddenker zich de ontbrekende basisvoorwaarden eigen door deze tijdens de begeleiding met behulp van kleimodellen te visualiseren. Ook leert hij om zich te ontspannen en een passend energieniveau te kiezen bij een bepaalde taak.

Dankzij de training krijgt de beelddenker dus gereedschappen aangereikt, om op zijn eigen creatieve manier de wereld om zich heen te ‘begrijpen’, en autonomer te worden.