Werkwijze en tarieven Davis Counseling

1. Informerend gesprek

Tijdens een vrijblijvend informerend gesprek maken we kennis. We bespreken de hulpvraag en ik leg u mijn werkwijze uit. Aansluitend maken we desgewenst een afspraak voor een intakegesprek.

 

2. Intakegesprek

Tijdens de intake leg ik mijn werkmethode uit aan het kind, stellen we samen het symptomenprofiel op en bespreken we zijn hulpvraag. Ook met de ouder(s) wordt het symptomenprofiel opgesteld. De intake is voor beide kanten bedoeld om te kijken of en hoe we samen verder willen werken. Als na een positief advies van mij de counseling niet wordt gedaan, dan zijn de kosten voor de intake €70; anders is de intake gratis.

 

3. Counseling

De counseling bestaat uit gemiddeld 30 uur individuele begeleiding, verdeeld over meestal 5-6 dagen binnen een periode van twee tot drie weken. Dit vindt plaats onder school- of werktijd. De kosten hiervoor zijn €2.100. Afhankelijk van het probleem, kan het zijn dat de 30 uur niet genoeg zijn. Soms zijn er dan nog een of meer vervolgdagen nodig. De kosten hiervoor zijn €400 per dag.  Als het financieel moeilijk op te brengen is, overlegt u dan gerust met mij.

4. Afsluiting

De afsluiting bestaat uit (a) een eindverslag, (b) een overleg waarin, afhankelijk van de situatie, een vervolg wordt bepaald, (c) indien gewenst, een overleg met leerkrachten en andere betrokkenen en (d) het geven van handreikingen voor verdere zelfstudie. Hiervoor worden geen extra kosten berekend.

 

5. Privacybeleid

Bekijk Privacybeleid

Alle bedragen zijn exclusief BTW. Door een bevestigingsbrief van school, waarin school aangeeft op de hoogte te zijn van de begeleiding, kan BTW vrijstelling worden gegeven.