Werkwijze en tarieven Davis Counseling

1. Informerend gesprek

Tijdens een gratis en vrijblijvend informerend gesprek maken we kennis. We bespreken de hulpvraag en ik leg u mijn werkwijze uit. Aansluitend maken we desgewenst een afspraak voor intakegesprekken.

2. Intakegesprek

Er vinden twee intakegesprekken plaats: een met het kind en een met de ouders.

Tijdens de intake leg ik mijn werkmethode uit aan het kind en bespreken we zijn hulpvraag. Ook met de ouder(s) wordt de hulpvraag opgesteld. De intake is voor beide kanten bedoeld om te kijken of en hoe we samen verder willen werken. Als na een positief advies van mij de begeleiding niet wordt gedaan, dan zijn de kosten voor de intake €70; anders is de intake gratis.

3. Begeleidingstraject

Het traject bestaat uit gemiddeld 30 uur individuele begeleiding. Dit vindt plaats onder school- of werktijd. De kosten hiervoor zijn €70 per uur. Afhankelijk van het probleem, kan het zijn dat de 30 uur niet genoeg zijn. Soms zijn er dan nog een of meer vervolgdagen nodig. Als het financieel moeilijk op te brengen is, overlegt u dan gerust met mij.

4. Afsluiting

De afsluiting bestaat uit (a) een eindverslag, (b) een overleg waarin, afhankelijk van de situatie, een vervolg wordt bepaald, (c) indien gewenst, een overleg met leerkrachten en andere betrokkenen en (d) het geven van handreikingen voor verdere zelfstudie. Hiervoor worden geen extra kosten berekend.

5. Privacybeleid

Bekijk Privacybeleid

 

Alle bedragen zijn exclusief BTW. Door een bevestigingsbrief van school, waarin school aangeeft op de hoogte te zijn van de begeleiding, kan BTW vrijstelling worden gegeven.