Wat is dyslexie?

Dyslexie uit zich meestal doordat het lezen en het spellen moeilijk op gang komt. Soms wordt dyslexie pas later ontdekt, namelijk wanneer er langere teksten gelezen moeten worden of bij het leren van vreemde talen. Wat is de oorzaak?

Letters zijn abstracte, tweedimensionale symbolen. Een beelddenker begrijpt de letters als driedimensionale voorwerpen, en niet als symbolen. Vandaar de verwarring tussen letters zoals b, d, of m en w; die zien er immers voor hem precies hetzelfde uit, want hij kan ze van alle kanten ‘zien’.

Ook woorden zoals ‘in’, ‘het’, ‘uit’ of ‘door’ leiden bij het lezen tot verwarring, omdat ze geen eigen betekenis hebben, en daardoor ook geen beeld oproepen (in tegenstelling tot bijvoorbeeld het woord ‘boom’). De verwarring loopt op, naarmate de lezer meer van dit soort functiewoorden tegenkomt; er ontstaan zoveel gaten, dat het begrijpen van de tekstinhoud onmogelijk wordt.

dyslexie

Werkwijze bij dyslexie

dyslexie

Tijdens de begeleiding wordt de beelddenker zich bewust van zijn visueel-ruimtelijk denken. Hij leert zijn waarneming te sturen. Deze techniek noemen we focussen. Letters worden vanaf nu correct waargenomen en niet meer gedraaid of gespiegeld. Hoe dat werkt, leg ik graag uit.

Alle letters van het alfabet worden in klei gemaakt, en met speciale aandacht op een correcte manier in de hersenen her-opgeslagen. Daarna kleien we de betekenisloze functiewoorden (zoals ‘in’, ‘het’, ‘uit’ of ‘door’) en koppelen ze aan een beeld. Door deze koppeling krijgen de woorden betekenis en ontstaat er tijdens het lezen geen verwarring meer. De beelddenker gebruikt dus zijn creatieve talent om zich de letters en de woorden eigen te maken.

Tot slot leert hij door leesoefeningen stap voor stap op zijn niveau teksten te begrijpen. Lezen wordt eindelijk leuk!