Leerpraktijk Haren biedt individuele begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met leer- of concentratieproblemen. Vaak zijn die het gevolg van een andere denkstijl die wij beelddenken noemen (zie kenmerken) loopt daardoor snel achter met lezen, spelling, rekenen of andere taken die concentratie vragen. Dit leidt dikwijls tot faalangst en een negatief zelfbeeld, met soms gedragsproblemen tot gevolg.

We komen deze denkstijl tegen bij dyslexie, bij dyscalculie of bij aandachtsproblemen zoals AD(H)D.

Beelddenken is eigenlijk een gave, maar die gave sluit niet goed aan op het huidige onderwijs, dat juist sterk talig is. Als beelddenker kun je daardoor snel achterlopen met lezen, spelling, rekenen of andere taken die concentratie vragen. Dit kan leidden tot faalangst en een negatief zelfbeeld, met soms gedragsproblemen tot gevolg. Bij Leerpraktijk Hare leert een beelddenker zijn denkstijl doelgericht te gebruiken. Tijdens een korte, intensieve training krijgt hij tools om zijn achterstand in te halen en te ervaren dat hij het wél kan. Zelfvertrouwen en autonomie worden teruggewonnen.

leerpraktijkharen home