Leerpraktijk Haren biedt individuele begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met leer- of concentratie problemen. Vaak zijn die het gevolg van beelddenken. We komen deze denkstijl tegen bij dyslexie, bij dyscalculie of bij aandachtsproblemen zoals AD(H)D.

Beelddenken is eigenlijk een gave, maar die gave sluit niet goed aan op het huidige onderwijs, dat juist sterk talig is. De beelddenker (zie kenmerken) loopt daardoor snel achter met lezen, spelling, rekenen of andere taken die concentratie vragen. Dit leidt dikwijls tot faalangst en een negatief zelfbeeld, met soms gedragsproblemen tot gevolg.

Leerpraktijk Haren werkt met de Davis® Methode. De beelddenker leert zijn denkstijl doelgericht te gebruiken. Tijdens een korte, intensieve training krijgt hij tools om zijn achterstand in te halen en te ervaren dat hij het wél kan. Zelfvertrouwen en autonomie worden teruggewonnen.

Leerpraktijk Haren biedt daarnaast ook losse bijlessen en professionele leerbegeleiding met behulp van concreet en visueel materiaal.

leerpraktijkharen home