Kenmerken van beelddenkers

Vóór de leeftijd van ongeveer 4 jaar denkt een kind vooral in beelden, simpelweg omdat het nog geen taal tot zijn beschikking heeft. Daarna begint het kind meer in woorden te denken. Echter, sommige kinderen blijven de voorkeur houden voor het denken in beelden.

Beelddenken heeft een erfelijke component. Ouders van beelddenkende kinderen zijn vaak zelf ook beelddenkers en herkennen de problemen van hun kind uit eigen ervaring.

Beelddenken is méér dan alleen maar plaatjes in je hoofd hebben. De beelddenker slaat allerlei zintuigelijke waarnemingen op in beelden, geuren, gevoelens of kleuren. Hij is vaak creatief en heeft een driedimensionaal voorstellingsvermogen waarmee hij niet alleen objecten, maar ook symbolen van alle kanten kan ‘ zien’. Daar waar woorddenkers analytisch leren, leren beelddenkers vooral associatief. Vaak zien zij snel de oplossing van een probleem, zonder te weten hoe ze die hebben gevonden.

Herken je 10 of meer typische kenmerken van een beelddenker in je kind of in jezelf? Dan is dat een duidelijke indicatie voor beelddenken.

beelddenken

Typische kenmerken van beelddenken

 • Lijkt zeer intelligent en helder, maar heeft moeite  om op niveau te lezen, te schrijven of te spellen.
 • Wordt bestempeld als iemand die ‘niet zijn best doet’ of ‘gedragsproblemen’ heeft.
 • Heeft een hoog IQ, maar schooltests zijn mager; komt mondeling beter uit de verf dan schriftelijk.
 • Voelt zich dom; heeft weinig zelfrespect; verbergt of camoufleert zwakke kanten met ingenieuze, compenserende strategieën; is snel gefrustreerd en emotioneel over school, lezen en tests.
 • Heeft aanleg voor kunst, drama, muziek, sport, werktuigkunde, verhalen vertellen, verkopen, zaken doen, ontwerpen, bouw of techniek.
 • Lijkt vaak weg te dromen, verdwaalt gemakkelijk en verliest de tijd uit het oog.
 • Heeft moeite aandacht te richten; is zeer actief of juist een dagdromer.
 • Leert het best door concrete ervaring, demonstraties, uitproberen, observatie en visuele hulpmiddelen.
 • Heeft voor complexe situaties en problemen vaak snelle en efficiënte oplossingen.
 • Klaagt over duizeligheid, hoofdpijn, of maagpijn tijdens het lezen.
 • Raakt verward door letters, getallen, woorden, volgordes of verbale uitleg.
 • Lezen en schrijven worden gekenmerkt door herhalingen of toevoegingen, verplaatsingen, weglatingen, vervangingen en omkeringen van letters, getallen en/of woorden.
 • Lijkt problemen met gezichtsvermogen te hebben, hoewel oogonderzoek geen afwijking aan het licht brengt.
 • Leest en herleest zonder dat het gelezene goed begrepen wordt.
 • Spelt fonetisch en inconsequent.
 • Hoort geluiden harder dan ze zijn; hoort dingen die niet gezegd zijn of niet door anderen gehoord worden en wordt gemakkelijk afgeleid door geluiden.
 • Heeft moeite gedachten in woorden om te zetten; spreekt stokkend, maakt zinnen niet af; stottert onder spanning; spreekt lange woorden verkeerd uit, of verplaatst zinsdelen, woorden en lettergrepen tijdens het spreken.
 • Heeft moeite met schrijven en overschrijven; heeft ongebruikelijke pengreep; handschrift wisselt of is onleesbaar.
 • Onhandig, ongecoördineerd, slecht in bal- en teamsporten; heeft moeite met fijne of algeheel lichamelijke motoriek; is snel bewegingsziek.
 • Verwart vaak links-rechts en boven-onder.
 • Kan juist heel handig zijn met techniek, het maken of repareren van dingen.
 • Kan niet goed klokkijken; heeft problemen met tijdsindeling, met dingen te leren of te doen die een bepaalde volgorde vereisen, en met op tijd zijn.
 • Telt op de vingers of gebruikt andere trucjes om berekeningen uit te voeren; kent antwoorden, maar kan die niet verwoorden of op papier zetten.
 • Kan tellen, maar kan niet goed objecten tellen en met geld rekenen.
 • Kan rekenen, maar heeft moeite met redactiesommen oplossen; heeft moeite met algebra en hogere wiskunde.
 • Heeft een goed langetermijngeheugen als het gaat om ervaringen, locaties en gezichten.
 • Kan volgordes moeilijk onthouden en heeft moeite met feiten die hij of zijn niet zelf ervaren heeft.
 • Denkt voornamelijk met beelden en gevoelens, niet met geluiden of woorden.
 • Buitengewoon wanordelijk of dwangmatig ordelijk.
 • Kan de clown van de groep zijn of een zeer stil persoon.
 • Voelt zich op school vaak misselijk zonder aantoonbare redenen.
 • Sterk gevoel voor rechtvaardigheid; emotioneel gevoelig; streeft naar perfectie.
 • De symptomen en fouten nemen sterk toe in een toestand van verwarring, onder tijdsdruk, onder emotionele spanning of bij een slechte gezondheid.