Wat is dyscalculie?

Dyscalculie is een hardnekkige rekenstoornis. Door zijn visuele manier van denken, ziet de beelddenker cijfers als voorwerpen, en niet als abstracte symbolen. Vaak worden ze dan ook gespiegeld of verkeerd om geschreven (56 i.p.v. 65). Voor een beelddenker, die de getallen met zijn sterk ruimtelijke voorstellingsvermogen van alle kanten kan bekijken, maakt dit namelijk geen verschil.

Rekensymbolen zoals ‘plus’, ‘min’, ‘keer’ zijn moeilijk te begrijpen, omdat ze niet aansluiten bij de denkwijze van een beelddenker. Zij zorgen daardoor voor verwarring bij de begripsvorming.

Beelddenkers kenmerken zich bij het rekenen door een laag werktempo, een zwak tijdsbesef en moeite met het onthouden van de tafels en klokkijken.

dyscalculatie

Werkwijze bij dyscalculie

Tijdens de begeleiding wordt de beelddenker zich bewust van zijn visueel-ruimtelijk denken. Hij leert eerst zijn waarneming te sturen. Deze techniek noemen we ‘focussen’. Cijfers worden vanaf nu correct waargenomen en niet meer gedraaid of gespiegeld. Hoe dat werkt, leg ik graag uit.

Vervolgens werken we aan basisvoorwaarden, die voor rekenen belangrijk zijn, zoals ‘volgorde’, ‘voor’, ‘na’ of ‘verandering’. Zonder begrip van deze basisvoorwaarden kun je niet rekenen. We werken ze tijdens de begeleiding op een creatieve manier in klei uit.

Nadat deze basis gelegd is, volgt een individueel rekenprogramma, zodat de beelddenker op zijn eigen manier het rekenen onder de knie kan krijgen. Rekenen wordt leuk, omdat het kind het letterlijk kan ‘begrijpen’!

dyscalculie